Rådgivande organ

Råden är politiska grupper som fokuserar på olika specifika ämnen eller frågor. Råden är precis som det låter endast rådgivande. De har inte någon egen rätt att ta beslut. Råden inrättas av kommunstyrelsen.

Upplands Väsby har ett råd för medborgardialog. De har i uppdrag att hitta nya former och arenor för dialog med kommunens medborgare.

Samrådet för finskt förvaltningsområde bevakar frågor som berör sverigefinnar och det finska språket i Upplands Väsby kommun.

Ett av funktionsrättsrådets mål är att funktionsnedsättning som aspekt ska bli en naturlig del när vi formar kommunens verksamhet.

Pensionärsrådet ska ha inflytande och ge insyn i frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Upplands Väsby kommun har en namnberedning. De arbetar med namnfrågor inför att till exempel nya vägar, trakter eller byggnader ska få sina namn.