Service och kvalitetsarbete

Genom att jämföra oss med andra kommuner kan vi mäta och öka kvaliteten i våra verksamheter. Därför deltar vi bland annat i det nationella projektet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK.

Upplands Väsby kommun har också kvalitetsgarantier. En kvalitetsgaranti beskriver vad du som medborgare kan förvänta dig av en tjänst som kommunen erbjuder.

Kvalitetsgarantier i Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun deltar i det nationella projektet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, som omfattar cirka 260 kommuner.

Varje år gör statistikmyndigheten SCB en medborgarundersökning på uppdrag av oss kommuner.

Kommunen delar löpande med sig av sin öppna data. Denna data får alla som vill ta del av.