Kvalitetsgaranti för klottersanering

Kvalitetsgarantin är ett löfte om vad du som medborgare kan förvänta dig av kommunens arbete med klottersanering.

Sammanfattning av kvalitetsgarantin

Klotter på kommunens egendom tas bort vardagar inom 24 timmar, räknat från det att kommunen anmält klottret till den entreprenör som sanerar.

Vår verksamhet

Vi ansvarar för att vårda och sköta kommunens fasta egendom. Vi sköter drift och underhåll av kommunens gator och vägar, gatubelysning, parker, skog och mark.

Vi ansvarar för kommunens byggnader och lokaler.

Vi ansvarar även för trafiksäkerhet, vatten, avlopp och avfallshantering. Vi arbetar för att du ska uppleva Upplands Väsby som en trygg, snygg och trivsam kommun att bo och vistas i. Att ta bort klotter är en viktig del av det arbetet.

Information

Upplands Väsby kommun använder en extern entreprenör för att tvätta bort klotter.

Beskrivning av tjänsten

Upplands Väsby kommuns entreprenör tar bort klotter på kommunens fasta egendom, exempelvis på skolor, förskolor, tunnlar, broar, belysningsstolpar, papperskorgar och trafikskyltar. Vi ansvarar för att ta emot anmälan om klotter. Vi har ett väl utarbetat system för att följa upp att klottret polisanmäls och tas bort.

Vi garanterar att:

  • Klotter på kommunens egendom tas bort vardagar inom 24 timmar, räknat från det att kommunen anmält klottret till den entreprenör som sanerar.
  • Omgående vidareförmedla klotteranmälningar som ej rör kommunens egendom utan berör andra fastighets-, mark- eller ledningsägare, till exempel kabelskåp och nätstationer (kommunen lämnar inga garantier för hur snabbt detta saneras).
  • Om du vill får du återkoppling i ditt ärende inom två arbetsdagar.

Garantin gäller under förutsättning att anmälan om klotter har kommit in till vår kundtjänst och att vädret tillåter sanering. Klottersanering utförs inte vid exempelvis köldgrader eller snöfall.

Vad vi förväntar oss av dig

Att du omgående anmäler klotter som du upptäcker till oss.

Vad händer om vi inte håller vad vi lovar?

Vi följer omgående upp alla avvikelser och ger en direkt återkoppling.

Kontakta Kontoret för samhällsbyggnad

Verksamhets ansvarig nås på telefon 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 5 september 2023