Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet ser över frågor som rör äldres levnadsförhållanden. I samverkan med kommunen och företrädare för pensionärer ska rådet ha inflytande och ge insyn i dessa frågor.

Ska få yttra sig innan beslut fattas

Rådet ska få tillfälle att yttra sig i frågor som är av betydelse för äldre innan beslut fattas i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Vill du komma i kontakt med pensionärsrådet?

​Om du vill komma i kontakt med någon som sitter i pensionärsrådet kan du besöka kommunens förtroendemannaregister.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024