Funktionsrättsrådet

Det kommunala funktionsrättsrådet ser över frågor som rör funktionsnedsättningar. Ett av rådets mål är att funktionsnedsättning som aspekt ska bli en naturlig del när vi formar kommunens verksamhet.

Funktionsrättsrådet är det nya namnet för det tidigare handikapprådet. Namnändringen gäller från och med 1 januari 2018.

Ska lyfta frågor och bilda opinion

Funktionsrättsrådet vill med sitt arbete lyfta fram frågor som gäller funktionsnedsättningar i ett tidigt skede i de olika kommunala processerna, till exempel i samhällsplaneringen. Ett delmål är att bevaka att dessa frågor kommer in som en naturlig del i kommunens verksamheter.

Funktionsrättsrådets uppgifter

Rådet har flera olika uppgifter, till exempel att:

  • behandla frågor av övergripande och långsiktig karaktär, policyfrågor och andra frågor av principiell karaktär, som har betydelse för personer med funktionsnedsättning.
  • informera om och bilda opinion i frågor som rör funktionsnedsättningar.
  • initiera kontakter.
  • verka för att skapa en gemensam syn på frågor om funktionsnedsättningar inom kommunen.
  • ta initiativ i olika frågor
  • framföra önskemål till olika nämnder.

Vill du komma i kontakt med funktionsrättsrådet?

Om du vill komma i kontakt med någon i funktionsrättsrådet kan du besöka kommunens förtroendemannaregister.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024