Samrådet för finskt förvaltningsområde

Samrådet för finskt förvaltningsområde bevakar frågor som berör sverigefinnar och det finska språket i Upplands Väsby kommun.

Finskt förvaltningsområde

Upplands Väsby kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att kommunen måste kunna erbjuda finska i kontakt med myndigheter, både muntligen och skriftligen samt erbjuda barn- och äldreomsorg på finska.

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) ska kommuner ge möjlighet till inflytande i frågor som berör minoritetsgrupper i kommunen, helst genom samråd.

Det finns även en finskspråkig del på webbplatsen där du hittar generell information om kommunens organisation, verksamheter och tjänster.

Finskspråkiga sidor på upplandsvasby.se Länk till annan webbplats.

Samrådet för finskt förvaltningsområde

Samrådet ska ha inflytande i frågor som rör sverigefinnar och det finska språket i Upplands Väsby kommun och vill att ett sverigefinskt minoritetsperspektiv ska vara en naturlig del av kommunens verksamheter och beslutandeprocesser. Detta ska finnas med i ett tidigt skede.

Samrådet har särskild bevakning på områdena förskola, äldreomsorg, kultur och språk vilket är områden som är knutna till kommunens ansvar som förvaltningsområde. Samrådet består av valda politiker och företrädare för sverigefinska aktörer inom kommunen.

Mötesanteckningarna är offentliga handlingar och går att läsa på kommunens hemsida.

Möten och protokoll

Vill du komma i kontakt med samrådet?

Om du vill komma i kontakt med någon som sitter i samrådet för finskt förvaltningsområde kan du besöka kommunens förtroendemannaregister.

Senast uppdaterad: 26 februari 2024