Namnberedning

Upplands Väsby kommun har en namnberedning. De arbetar med namnfrågor inför att exempelvis nya vägar eller byggnader ska få sina namn. De ska analysera och belysa olika förutsättningar för valet av namn och hålla ”god ortnamnssed".

Att hålla en ”god ortnamnssed” innebär att:

  • Allmänt erkända ortnamn inte ändras utan starka skäl.
  • Ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte vedertagna stavningsformer talar för annat.
  • Påverkan på allmänt erkända namn beaktas vid nybildning av ortnamn.

Namnberedningen sammanträder tio gånger per år.
Sammanträdena är stängda för allmänheten.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023