Älvsunda 7:8, 7:9 och 7:11

Inom fastigheterna Älvsunda 7:8, 7:9 och 7:11 pågår ett detaljplanearbete där kommunen undersöker möjligheten att etablera skol- och idrottsverksamhet i området.

Älvsunda 7:8, 7:9 och 7:11
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I oktober 2023 beslutar kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete.

Beslut om planuppdrag för Älvsunda 7:8, 7:9 och 7:11 Pdf, 232 kB.

Syfte

Syftet med projektet är att pröva förutsättningar för skol- och idrottsverksamhet.

Under projektet följs också utvecklingen i området längs med Optimusvägen och Smedbyvägen. Det området utvecklas från ett verksamhetsområde, med Optimusfabriken och Mondelez International (Marabou) som stora aktörer, till en del av ett bostadsområde med en bostadsgata när detaljplanerna för kvarteret Optimus och Älvsunda trädgårdsstad antas.

Tidplan

Preliminär tidsplan:

  • Samråd kvartal 2, 2024
  • Granskning kvartal 3, 2024
  • Antagande kvartal 4, 2024
Kartvy med planområdet markerat.

Kartvy med planområdet markerat.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Kontakta Väsby Direkt

Senast uppdaterad: 11 april 2024