Byggprojekt

Upplands Väsby växer och flera nya byggprojekt pågår och planeras i kommunen bland annat Väsby Entré vid stationen och Fyrklövern söder om Väsby centrum.

I kvarteret Fyrklövern byggs den moderna småstaden genom att omvandla befintlig bebyggelse och förtäta med nya innovativa lösningar.

Ny radhusbebyggelse och en ny LSS-gruppbostad för fem boende kommer att uppföras inom bostadsområdet Prästgårdsmarken.

Arbetet med att bygga nya flerbostadshus i korsningen Optimusvägen och Finspångsvägen har påbörjats. Det är John Mattson AB som bygger cirka 78 hyresrätter.

Väsby Entré, där även Järnvägsparken ingår, planeras bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och funktionsblandade kvarter.

I Brunnby-Vik byggs ett nytt bostadsområde samt en ny skola och idrottshall. Bostadsområdet är planerat som en trädgårdsstad med flera olika bostadstyper.

Byggprojektet Hasselnöten är en utveckling av rivningstomten för gamla Hasselskolan och området i dess närhet.