Alkohol, droger, spel eller annat beroende

Har du problem med alkohol, droger, spel om pengar eller annat missbruk eller beroende? Sök stöd och hjälp. Du behöver vara fyllda 20 år. Stödet från kommunens beroendeenhet är gratis. Vi erbjuder även stöd till dig som är anhörig.

Testa dig för att bli medveten om du ligger i riskzonen för ett riskbruk eller beroende.

Är du orolig för dina alkohol- eller drogvanor? Sök stöd och hjälp i tid.

Spelar du om pengar där dina relationer, ekonomi eller ditt arbete påverkas kan ditt spelande vara början till ett spelberoende.

Köper du sexuella tjänster eller har skapat ett riskbruk över ditt sexbehov?

Du som är anhörig till en person med beroendeproblematik kan få stöd. Ta hjälp, du behöver inte gå igenom detta själv.

Du som är i behov av stöd och är yngre än 20 år kan få hjälp och stöd. Är du förälder och orolig för ditt barn? Sök hjälp i tid.

Här hittar du kontaktuppgifter för att få stöd i ditt beroende.