Dödsfall och begravning

Om någon i din närhet avlider finns det vissa saker som du kan behöva göra. Du kan till exempel behöva göra en dödsboanmälan eller en bouppteckning. I Väsby vänder du dig till de olika församlingarna för begravning. De har även lokaler för ceremonier utan religiösa inslag.

Om en närstående dör kan du behöva göra en dödsboanmälan. Det gör du helt utan kostnad.

I Upplands Väsby finns tre församling som har hand om begravningar. De ser även till särskilda gravplatser för de som inte tillhör ett kristet trossamfund.

När en person dör bör du se till att få en bouppteckning utförd. Bouppteckningen skickar du sedan in till skattemyndigheten för registrering.