Dödsboanmälan

Har du förlorat en anhörig? Här hittar du information om vad du behöver tänka på och hur du får hjälp att upprätta en dödsboanmälan. En dödsboanmälan är en förenklad bouppteckning genom kommunen.

Dödsbo

Efter ett dödsfall behöver den som har förlorat sin närstående som make, maka, förälder eller sambo ta hand om olika saker. Det gäller bland annat:

  • begravning
  • ekonomi
  • post
  • bouppteckning
  • arvskifte.

För att dela ansvaret för dödsboet behövs i vissa fall intyg eller fullmakt. Finns det i dödsboet mer tillgångar än vad som täcker begravningskostnaden eller om den avlidne har fast egendom ska en bouppteckning upprättas.

Bouppteckning

En bouppteckning kan beskrivas som ett bokslut över hur en avliden persons ekonomi såg ut. Du kan få hjälp att upprätta en bouppteckning genom en begravningsbyrå eller via en jurist. Begravningskostnaden är en prioriterad utgift. Anhöriga får inte röra några tillgångar förrän dödsboanmälan/bouppteckning är upprättad och registrerad. Det innebär att du inte ska betala några räkningar och inte heller någon begravningsfaktura innan besked skriftligen lämnats om dödsboanmälan alternativt bouppteckning.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan är en enklare variant av bouppteckning. Upplands Väsby kommun kan hjälpa till med att göra en dödsboanmälan om den avlidnes totala tillgångar understiger 5000 kronor efter att begravningskostnader är betalda.

Så här ansöker du

För att ansöka om en dödsboanmälan kontaktar ni som är anhöriga den kommun där den avlidne bodde vid dödsfallet så fort som möjligt. Ni får då mer information om vilka uppgifter som behövs för att utreda dödsboets ekonomiska situation. Om den avlidne var gift eller hade en registrerad partner ska det tas hänsyn till den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset och därför behöver den efterlevandes tillgångar redovisas. Efter utredning och om förutsättningar finns görs en dödsboanmälan som skickas till Skatteverket. En kopia på dödsboanmälan skickas till dig som anhörig.

Om du har frågor, behöver mer information eller vill komma i kontakt med dödsbohandläggare är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Kontakta Väsby Direkt

Senast uppdaterad: 17 november 2023