Invandring och integration

Här finns information för dig som är ny i Sverige. Exempelvis hur du kan få hjälp med språket, lära dig mer om det svenska samhället eller träffa nya människor.

I Väsby finns ett föreningsliv med kultur- och fritidsverksamheter för alla åldrar. Kyrkorna och föreningslivet har ett stort kontaktnät med privatpersoner.

Kommunen kan till exempel hjälpa dig att hitta en bostad, lära dig svenska och välja förskola till ditt barn.

Privatpersoner, föreningar och företag kan vara ett stort stöd och bidra till en lyckad integration.

Information om vad kommunen gör och vad du kan göra för att hjälpa flyktingar från Ukraina. Information in English for people from Ukraine.