Kontakt för akut hjälp

Här hittar du kontaktuppgifter och information som du kan behöva i en akut situation. Befinner du dig i en nödsituation ring alltid 112 SOS Alarm.

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld, övergrepp, missbruk eller andra akuta situationer.

Här finns kontaktuppgifter och information om du eller någon närstående har akuta psykiska problem och behöver hjälp.

Stöd och hjälp för dig som är utsatt för våld i nära relationer.

Det finns flera olika jourer och hjälptelefoner som erbjuder stöd och hjälp om du eller en närstående befinner sig i kris.

I Upplands Väsby kommun finns det två verksamheter som kan kallas in som stödresurser vid en katastrof, kris, större olycka eller allvarlig händelse.