Kontakt för akut hjälp

Här hittar du kontaktuppgifter och information som du kan behöva i en akut situation. Befinner du dig i en nödsituation ring alltid 112 SOS Alarm.

Socialjouren ger akut stöd till dig som är i en utsatt situation.

Här finns kontaktuppgifter och information om du eller någon närstående har akuta psykiska problem och behöver hjälp.

Stöd och hjälp för dig som är utsatt för våld i nära relationer.

Det finns flera olika jourer och hjälptelefoner som erbjuder stöd och hjälp om du eller en närstående befinner sig i kris.

I Upplands Väsby kommun finns det två verksamheter som kan kallas in som stödresurser vid en katastrof, kris, större olycka eller allvarlig händelse.