Stöd till anhöriga

Du som är anhörig till en person med beroendeproblematik kan få stöd. Ta hjälp, du behöver inte gå igenom detta själv. Stödet erbjuds dig som är 18 år och äldre. 

Stöd lokalt

För dig som är anhörig erbjuder vi individuellt stöd eller att delta i en anhörigcirkel.

Stödet syftar till att ge kunskap om alkohol- och drogberoende och dess påverkan på dig och din familj, med målsättning att du ska få ökade insikter samt att du kan förbättra din egen livssituation.

Information om stöd till anhöriga.

Regionalt stöd

Du som är anhörig till personer som har problem med alkohol, droger, läkemedel eller som har ett spelbeorende kan få mer information och stöd via Beroendecentrum Stockholm.

För dig som är anhörig Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 9 april 2024