Anhörigstöd

Du som är anhörig och hjälper en närstående med exempelvis psykisk-, fysisk- eller kognitiv (demens) funktionsnedsättning eller ett beroende kan själv behöva få stöd. En närstående kan vara en familjemedlem, vän eller granne. Du avgör själv om du är anhörig.

Det finns olika former av anhörigstöd beroende på om din närstående har psykisk, fysisk, eller kognitiv (demens) funktionsnedsättning eller beroende. Du har alltid möjlighet till enskilt samtal. Vårt anhörigstöd ordnar även anhörigcirklar och föreläsningar med olika teman. Stödet är kostnadsfritt och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Kontakta anhörigkonsulenten för mer information via vårt kontaktcenter Väsby Direkt.

Kontakta Väsby Direkt

Individuellt stöd för anhörig

För dig som är anhörig erbjuder vi individuellt stöd. Kommunen kan erbjuda tre till fem samtal och du ska ha fyllt 18 år. Vi lägger tonvikten på att ge kunskap om alkohol och drogberoende och dess påverkan på dig och din familj. Vårt mål är att du ska få ökade insikter samt att du kan förbättra din egen livssituation.


Välkommen att kontakta oss på beroendeenheten genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt om du är intresserad av eller vill veta mer om vårt anhörigprogram. Du kan också ringa direkt till beroendeenheten på telefonnummer 08-590 977 75.

Anhörigcirkel för dig som har beroendeproblematik i din närhet

För att öka ditt eget välmående, förståelse för beroendeproblematik och för att möta andra i liknande situation kan du delta i en anhörigcirkel. Det är totalt sex tillfällen. Deltagandet är kostnadsfritt, förenat med tystnadsplikt och helt anonymt. Du måste bo i Upplands Väsby kommun eller ha en närstående som deltar i beroendeenhetens behandlingsprogram.

Anhörigcirkel

Om du vill veta mer om anhörigcirkeln eller vill delta är du välkommen att ta kontakt med beroendeenheten på telefonnummer 08-590 977 75.


Du kan också anmäla dig via formuläret här nedan.

Anmälan till anhörigcirkel
Anmälan till anhörigcirkel
Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig så snart vi kan.
Jag vill anmäla mig till anhörigcirkeln
Jag vill anmäla mig till anhörigcirkeln

Du som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning kan få olika former av stöd. Det kan handla om rådgivande samtal, att du som anhörig vill ha mer information eller möta andra med liknande erfarenheter genom att delta i en anhöriggrupp.

Stöd

För dig som är anhörig till en person med demenssjukdom eller annan fysisk funktionsnedsättning finns möjlighet till anhörigcirklar, föreläsningar samt att gå till träffpunkten. Anhörigcirkeln startar två gånger per år, vår och höst.

 

OBS! Behöver din närstående avlösning via hemtjänsten under tiden du är på cirkeln så ansöker du om det hos biståndshandläggaren inom äldreomsorgen.

Kontakt med anhörigkonsulent

Du har också möjlighet att boka ett enskilt samtal med anhörigkonsulenten. Samtalet är kostnadsfritt och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Kontakta anhörigkonsulenten via Äldrelotsen på telefonnummer: 08-586 278 00.

Du som är anhörig till en person med psykisk funktionsnedsättning har möjlighet att delta i bland annat anhörigcirklar och föreläsningar. Anhörigcirkeln erbjuds vår och höst.

Välkommen till anhörigcirkel

Cirkeln vänder sig till dig som är anhörig till en närstående med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) eller psykisk ohälsa. Syftet med cirkeln är att bidra till ökad kunskap och förståelse kring oro och stress som ofta drabbar anhöriga. Deltagarna får se korta filmade föreläsningar och dela erfarenheter med varandra. Cirkeln är kostnadsfri och har begränsat antal platser. Föranmälan krävs.

Kontakt med anhörigkonsulent

Du har också möjlighet att boka ett enskilt samtal med anhörigkonsulenten. Samtalet är kostnadsfritt och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt. Kontakta kommunens anhörigkonsulenter på telefonnummer 08-590 975 75 eller 08-590 971 31.

Anhörigstöd på facebook

Du kan också följa oss via vår Facebook-sida.

Anhörigstöd i Upplands Väsby Länk till annan webbplats.

Digital guide från Nationellt kompetenscentrum

Nu finns en digital kunskapsguide tillgänglig som stöd och vägledning för vuxna som är anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Guiden är kostnadsfri och framtagen av Nationellt kompetenscentrum i samarbete med anhörigkonsulenter från fyra olika kommuner. Dessa är Malmö stad, Stockholms stad, Upplands Väsby och Vallentuna kommun.

Lär dig av experter och personer med egna erfarenheter

Kunskapsguiden består av fyra moduler med närmare ett 20-tal fristående filmer. I filmerna medverkar anhöriga, personer med egen psykisk ohälsa samt forskare och yrkesverksamma inom området. Till filmerna finns material att ladda ner. Litteraturtips, länkar till samlad fakta och information finns även tillgängligt i guiden. Förslag ges också på olika övningar för återhämtning.

  • Modul 1 – Att vara anhörig
  • Modul 2 – Om psykisk ohälsa
  • Modul 3 – Samhällets stöd
  • Modul 4 – Länkar

Den digitala kunskapsbanken på Nationellt kompetenscentrums webbplats Länk till annan webbplats.

De anhöriga som ger ett regelbundet stöd och omvårdnad till en närstående som är över 65 år med långvarig sjukdom kan ha rätt till en Må bra-check. Må bra-checkens syfte är att ge den anhöriga möjliglighet till hälsofrämjande och förebyggande aktivitet. Må bra-checken kan användas till exempelvis motion, massage, fotvård, samtalsstöd, föreläsning eller kurs/utbildning. Restaurangbesök, bio, frisörbesök och resor räknas inte in i Må bra-checkens syfte.

Ansök om Må bra-check

För att beviljas en Må bra-check krävs att man bor i Upplands Väsby kommun och är folkbokförd på samma adress som den närstående. Ansökan görs hos kommunens anhörigkonsulent på telefonnummer 08-590 975 75.

Du som vårdar en vuxen anhörig eller annan närstående har möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort. Kortet är gult och lika stort som ett visitkort. Anhörigvårdarkortet ska vara en säkerhet för den anhörige/närstående om du som vårdar råkar ut för akut sjukdom eller olycka. Det innehåller följande information:

  • Namn på den som är anhörigvårdare och som ansvarar för en person som är beroende av hjälp.
  • Uppgifter om den som vårdas.
  • Namn på personer som kan kontaktas i händelse av sjukdom eller olyckshändelse. Dessa personer är informerade om vad de ska göra om de blir kontaktade.

Du får kortet av anhörigkonsulenten.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024