Luften utomhus

Luften som vi andas har stor betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa. Halten av luftföroreningar beror på både lokala och avlägsna källor.

Kommunen är medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund som samordnar övervakningen av luftmiljön i regionen med hjälp av ett välutvecklat datasystem.

Det finns miljökvalitetsnormer, som inte får överskridas för olika ämnen i luften. Risk finns att normerna överskrids utmed smala gator med omfattande trafik eller utmed stora trafikleder. I Upplands Väsby överskrids normerna för partiklar närmast E4.

Information om Östra Sveriges Luftvårdsförbund Länk till annan webbplats.

Tomgångskörning är en onödig belastning på miljön. I Upplands Väsby är det endast tillåtet att ha bilen stående på tomgång i max en minut.