Tomgångskörning

Tomgångskörning är en onödig belastning på miljön. I Upplands Väsby är det endast tillåtet att ha bilen stående på tomgång i max en minut.

Det kan ibland vara frestande att låta bilen stå på tomgång medan du skrapar rutorna eller tar ut pengar på bankomaten. Men genom att stänga av bilen bidrar du till en mindre belastning på miljön.

Bilar släpper ut många skadliga ämnen

Exempel på ämnen som släpps ut från biltrafiken är:

  • koldioxid
  • kväveoxider
  • kolväten
  • kolmonoxid
  • partiklar

Många av dessa ämnen är skadliga för människors hälsa och bidrar till växthuseffekten.

Kom ihåg att byta däck till sommaren!

Många luftföroreningar kommer från trafiken. Användning av vinterdäck med dubbar är en av orsakerna till utsläpp av partiklar.

Senast uppdaterad: 19 juni 2023