Omsorg och hjälp

Kontaktinformation för akuta situationer.

Socialbidrag, budget- och skuldrådgivning, god man och juridisk hjälp.

Barn som far illa, familjerådgivning, ungdomsmottagning, föräldrastöd.

Daglig verksamhet, boende med särskilt stöd, personligt stöd, tillgänglighet.

Hemtjänst, mat och trygghetslarm.

Äldreboende, anpassat boende, familjehem, bostad med särskild service.

Stöd för äldre, hembesök, aktiviteter och mötesplatser.