Våld i nära relationer

Är du utsatt för hot eller våld från någon du känner? Blir du arg eller våldsam mot någon i din närhet? Det finns stöd och hjälp att få av kommunen.

Stöd och hjälp för dig som är utsatt för våld i nära relationer.

Funderar du på om ditt beteende är okej? Du kan anonymt få råd och hjälp att förändra ditt beteende.