Anslagstavla, officiell

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en officiell anslagstavla. Den officiella anslagstavlan är digital.

Ta del av kallelser, handlingar och protokoll från möten

Kungörelse flyttning av fordon

Officiell anslagstavla

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås tillkännagivanden om:

  • Kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Justering av protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, andra nämnder, utskott och råd.
  • Justerade protokoll om kommunala föreskrifter.
  • Speciallagstiftning.

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Sitter uppe i tre veckor

Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter upp i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning.

Information om hur ett beslut överklagas

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023