Delgivning

För att ge invånare möjlighet att komma med synpunkter och ha möjlighet att överklaga ett beslut från en myndighet är myndigheten skyldig att underrätta om beslutet. Ibland använder sig kommunen av delgivning.

Att delges något betyder att det räknas som att man tagit emot det. Det har betydelse bland annat när det gäller tider för att svara eller överklaga.

Delgivning av beslut kan göras på flera sätt. De vanligaste är mottagningskvitto, rekommenderat brev och förenklad delgivning.

Håller du inte med om beslutet har du tre veckor på dig att överklaga från det datum du blivit delgiven. Får vi in överklagandet senare kan det inte prövas eftersom beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att du tagit del av handlingen.

Mottagningskvitto

När du får ett brev med beslut och mottagningskvitto ska du skicka tillbaka kvittot med underskrift och datum till kommunen.

Kommer beslutet per e-post räknas svarsmejlet du skickar tillbaka som mottagningskvitto. Du är delgiven beslutet när vi tagit emot mottagningskvittot.

Mottagningskvitto brukar även kallas för mottagningsbevis eller delgivningskvitto.

Rekommenderat brev

Ett rekommenderat brev innebär att du får en avi från posten om att hämta ut ett brev. När du hämtar ut brevet får vi information om detta från posten. Du är delgiven samma dag som du hämtar brevet.

Förenklad delgivning

Förenklad delgivning innebär att du får två brev från oss om delgivning sker med post, ett med beslutet ena dagen och nästa dag ett brev med kontrollmeddelandet. Om du bara får kontrollmeddelandet kontaktar du oss så skickar vi beslutet igen.

Om delgivning sker med e-post får du bara ett brev med beslutet. Två veckor efter att du fick beslutet anses du vara delgiven.

Stämningsman

Om vi inte lyckas delge dig på annat sätt och din adress är rätt, använder vi stämningsmannadelgivning. Beslutet överlämnas då personligen till dig av en särskilt förordnad stämningsman. Även om du vägrar att ta emot handlingen anses delgivning ändå ha skett.

Hur skickas breven?

  • Breven skickas till din senast kända e-postadress eller adress.
  • Kommer breven i retur till kommunen skickas de till din folkbokföringsadress.

Tänk på att

  • Kontrollera din post minst en gång i veckan om du har ett pågående ärende hos oss.
  • Meddela oss om du byter adress, e-postadress eller om du av någon anledning inte kan kolla din post.
  • Har vi inte din adress kan du komma att delges genom annons i post- och inrikestidningar.
Senast uppdaterad: 22 maj 2024