Offentlig handling

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga. Om en handling omfattas av sekretess har du däremot inte rätt att ta del av den.

Vad är en allmän handling?

I stort sett alla handlingar som kommer in till kommunen eller som skapas av en tjänsteperson är allmänna handlingar. För att du ska kunna ta del av en av kommunens handlingar måste den vara en allmän handling.

Är en allmän handling alltid offentlig?

Oavsett om du är svensk medborgare eller inte har du rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga.

En handling kan vara helt eller delvis sekretessbelagd

En handling som omfattas av sekretess kan vara helt eller delvis sekretessbelagd. En handling som delvis omfattas av sekretess lämnas ut med de sekretessbelagda uppgifterna dolda. En handling som omfattas av sekretess i sin helhet lämnas inte ut.

Du har rätt till ett överklagbart beslut

I båda fallen har du rätt att få ett överklagbart beslut på att du har blivit nekad att ta del av handlingen. Du har även rätt att få veta hur du överklagar beslutet.

Bestämmelser om sekretess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen.

Information om offentlighets- och sekretesslagen på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Hur tar jag del av allmänna handlingar?

Om du vill titta på en allmän handling kontaktar du Väsby Direkt. De skickar din förfrågan till kanslienheten eller ansvarig enhet. Du har alltid rätt att vara anonym när du begär att få se en allmän handling.

Kontaktuppgifter till Väsby Direkt

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den kommer till uttryck på olika sätt i Sveriges grundlagar, exempelvis genom:

  • rätten till yttrandefrihet
  • rätten till meddelarfrihet för tjänstemän
  • allmänna handlingars offentlighet.

Demokratin mår bra av att granskas. Offentlighetsprincipen innebär alltså att vem som helst kan kontakta kommunen och be att få se en handling.

Varför är offentlighetsprincipen viktig?

Offentlighetsprincipen gör det möjligt för dig att få insyn i kommunens verksamheter. På så sätt har du också möjlighet att påverka kommunen. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige ända sedan år 1766. Den utgör ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Information om offentlighetsprincipen på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

En notarius publicus utses av länsstyrelsen och har i uppgift att bland annat bistå allmänheten med service rörande handlingar. I Upplands Väsby kommun utförs uppdraget av advokat Daniel Blomqvist.

Kontaktuppgifter:

Förordning (1982:327) om notarius publicus

Mottagning för allmänheten

10 §   Notarius publicus skall ha mottagning för allmänheten minst en gång i veckan, om inte länsstyrelsen bestämmer annat. Är han skyldig att ta upp protester, skall han under viss tid varje helgfri dag utom lördagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton ta emot de växlar och checkar som ges in till honom för protest.

Notarius publicus mottagningstid skall tillkännages genom anslag i anslutning till mottagningslokalen. Han får begära att uppgifter om hans adress, telefonnummer och mottagningstid anslås på kommunens anslagstavla i den eller de kommuner där han är skyldig att verkställa förrättningar.

Senast uppdaterad: 14 maj 2024