Utbildningskontoret

På utbildningskontoret ansvarar vi för olika skolverksamheter. Här är fokus att på olika sätt ge barn och elever de bästa förutsättningarna för att lyckas i livet, antingen genom att de kommer ut i sysselsättning eller till vidareutbildning. På kontoret har vi även en elevhälsa. Där ger vi stöd till alla skolor och förskolor i kommunen. Vi hanterar barnomsorg av särskilda och skolskjuts.

En central roll i barn och ungdomars liv

Här är medarbetarna målinriktade. Vi jobbar ständigt för att eleverna ska lyckas nå läroplanernas mål. Det har visat sig varje år i ett högre meritvärde bland eleverna. Eftersom medarbetarna ofta har en central roll i barn och ungdomars liv krävs det att vi är lösningsorienterade och har en vilja att hjälpa. Det gör vi främst genom ett gott samarbete med varandra, med vårdnadshavare och andra aktörer. Ett annat samarbete som vi är stolta över är vårt deltagande i ”Våga Visa”. Det är ett utvärderingssamarbete som hålls tillsammans med tre andra kommuner där syftet är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola.

Behov av kompetens

En utav kontorets många uppgifter är att tillhandahålla tillräckligt med skolplatser till kommunens alla barn och ungdomar. Eftersom kommunen växer ställer det krav på att kunna säkra behovet av arbetskraft. Detta trots en kompetensbrist inom utbildningssektorn. För att möta kompetensbehovet jobbar vi bland annat med att synas i olika sammanhang. Vi samarbetar med universitet för att ta emot lärarstudenter, samt tar emot blivande fritidspedagoger som genomför en del av sin undervisning i Väsby.

Möt våra medarbetare

Roller inom kontoret är bland annat lärare, elevassistenter och barnskötare.
Läs om hur några av våra medarbetare beskriver sitt arbete i Upplands Väsby kommun.

Senast uppdaterad: 8 november 2023