Upphandling och inköp

All offentlig verksamhet lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att när kommunen köper varor, tjänster och entreprenader måste kommunen följa de regelverk som styr den offentliga inköpsprocessen.

Syftet med upphandlingsreglerna är att på bästa sätt använda offentliga medel och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad för att göra bra affärer. Samtidigt syftar regelverket till att ge leverantörerna möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling.

Utmanarrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen.

Här presenteras alla pågående upphandlingar inom kommunens verksamheter.

Varor och tjänster i Upplands Väsby kommun köps in i enlighet med lagen om offentlig upphandling och riktlinjer för upphandling i Upplands Väsby kommun.

Kommunens ambition är att minimera antalet papperstransaktioner genom att digitalisera flödet av beställningar och fakturor.

Kommunens ambition är att en bredd av företag ska kunna delta i kommunens upphandlingar.