Kontoret för samhällsbyggnad

På kontoret för samhällsbyggnad arbetar vi tillsammans med att bygga kommunens samhälle. Här bygger vi fastigheter och tar hand om kommunens gator och vatten. Vi planerar även hur kommunen ska byggas ur ett långsiktigt perspektiv (5-20 år).

Kontorets inriktningar

Medarbetarna jobbar inom många olika områden som skulle kunna beskrivas genom tre inriktningar. Inom den första inriktningen arbetar vi långsiktigt. Det är den fysiska planeringen av hur kommunen ska utvecklas som är i fokus. Här planerar vi var kommunen ska bygga bostäder, var all industri ska ligga och gatorna. Den andra inriktningen är den tekniska. Här ser vi över infrastrukturen. Kommunen måste se efter det som finns både ovan- och under jord. Det kan röra sig om vatten, vägar, avfallshantering och allmänna platser. Vår tredje inriktning är fastighet. Här arbetar vi för att bygga ut våra kommunala skolor och våra äldreomsorgsboenden, men vi förvaltar också den mark som fastigheten står på.

Dialog och samarbete

Eftersom vi arbetar med många olika delar krävs det en god dialog och ett gott samarbete. En utmaning är att se till att kommunikationen fungerar. Vi samverkar med byggherrar, boende i kommunen och andra kontor. Medarbetarna lägger stort fokus i kommunikationen och är duktiga på att hålla dialogen färsk.

Utifrån invånarnas bästa

På kontoret har vi alltid Väsbybons bästa i tanken och vi ser till att kommunen behåller det som invånarna vill bevara. Vi fattar beslut utifrån närheten till natur och Mälaren. Vi försöker även se på kommunen såsom en invånare gör. Här värnar vi om kommunens fornnordiska historia och ser efter de vackra naturområden som finns.

Möt våra medarbetare

Roller inom kontoret är bland annat projektledare, driftpersonal och arkitekter. Läs om hur några av våra medarbetare beskriver sitt arbete i Upplands Väsby kommun.

Senast uppdaterad: 8 november 2023