Kommunledningskontoret

Här på kommunledningskontoret arbetar vi centralt mot de övriga kontoren i kommunen. Medarbetarnas främsta uppgift är att både ge stöd, men också styra arbetet inom olika verksamheter. Här jobbar vi bland annat med digitalisering och IT, kontaktcenter, lön, HR och kansli.

Service och samarbete

På kontoret jobbar vi serviceinriktat. Det gör vi genom att samarbeta både internt och externt. Intern samverkan sker mellan enheterna för att kunna ge de bästa förutsättningar för politiker, chefer och medarbetare att lyckas med sina uppdrag. Det kan vara att betala ut medarbetares löner, hantera kommunens arkiv eller hjälpa till vid IT-strul.

Stöd till chefer sker också från kommunledningskontoret. Här får cheferna stöd i arbetsrätten, ekonomi och budget samt i verksamhetsplaneringen. Då vi på kontoret arbetar med de andra kontoren så är det externa samarbetet av stor vikt. Det är även något som ingår i medarbetarnas dagliga arbetsuppgifter. Oavsett var på kontoret en medarbetare arbetar får den en bred insyn i kommunens olika verksamheter.

Möta utbud och efterfrågan

En utmaning som vi har är att balansera utbud och efterfrågan av styrning och stöd. Eftersom alla kontor inom kommunen får olika uppdrag och beslut från politiken kan efterfrågan öka. Det kan göra det svårt för kontoret att prioritera. En styrka som vi har är att vi är duktiga på att stötta varandra. Vi ser ofta till att lyckas leverera tillsammans.

Möt våra medarbetare

Roller inom kontoret är bland annat kommunikatörer, ekonomer och strateger. Läs om hur några av våra medarbetare beskriver sitt arbete i Upplands Väsby kommun.

Senast uppdaterad: 8 november 2023