Kultur och fritidskontoret

Kultur och fritidskontoret arbetar utifrån intresset hos de som bor i Väsby. Här handlar arbetet om att skapa en meningsfull fritid för invånare, med fokus på Väsbys barn och unga.

Kontoret kan beskrivas som ”jästen i degen” då fritidslivet påverkar människors möjlighet att utvecklas. Ett gott fritidsliv och kulturupplevelser har god effekt på folkhälsan. Det ger medborgaren en anledning att stanna i kommunen.

Brett arbetsområde

Kultur och fritidskontoret är ett av våra mindre kontor, men har enorm bredd i sin kompetens. Förutom att vi arbetar med olika aktiviteter och evenemang så arbetar vi med musik, ungdomsgårdar och fornminnesplatser. Här tar vi hänsyn till medborgarnas önskan. Ett förslag inkom till kontoret om att hylla Christina Lugn som kommer från kommunen. Detta resulterade i en plakett till hennes minne, vilket därefter blev en riksnyhet.

Samarbete och dialog

På kontoret har vi låga trösklar och en god förmåga att samarbeta. Detta gäller både mellan enheterna och med de andra kontoren i kommunen. Här arbetar vi tillsammans för att hålla kulturen färsk och att vara attraktiv för medborgare. Att arbeta i en verksamhet som riktar sig till framförallt barn och ungdomar kräver stort engagemang. En utmaning är att vårt kontor ska växa i samma takt som kommunen i helhet gör. Det krävs att vi har god dialog med vuxna föräldrar och ungdomar som verksamheten riktar sig till. Detta för att på bästa sätt anpassa utbudet till vad som önskas.

Möt våra medarbetare

Roller inom kontoret är bland annat pedagoger, bibliotekarier och fritidsledare. Läs om hur några av våra medarbetare beskriver sitt arbete i Upplands Väsby kommun.

Senast uppdaterad: 8 november 2023