Bygg och miljökontoret

Bygg och miljökontoret är ett av våra mindre kontor i kommunen. Här ser vi till att kommunen är en attraktiv och säker miljö. Det gäller för både medborgare och för företag som finns i Upplands Väsby.

Bygg och miljökontoret måste hela tiden omvärldsbevaka. Utvecklingen i samhället ställer krav på nya sätt att arbeta. Kommunen behöver ge företag och medborgare klimatsmarta tjänster. Något som ständigt måste ses över. Det ger oss möjlighet att vara lyhörda till medarbetares kompetens, tankar och idéer.

Vi arbetar med tre områden: miljö, bygglov och geodata.

Miljö - ser till att lagar följs

Inom miljö arbetar vi främst med tillsyn. Vi arbetar efter olika lagar inom alkohol, livsmedel och miljö. Det är vårt arbete med tillsyn som ser till att företagen i kommunen följer lagarna. Det leder till en bra boendemiljö för medborgarna.

Bygglov till medborgare och företag

Om ett företag eller en medborgare vill söka bygglov vänder de sig till oss. Här sköter vi hela processen för både medborgare och företag. Bygglovet kan handla om att bygga nytt, bygga ut eller riva. Medarbetarna arbetar för att processen ska vara så kort som möjligt. Vi är stolta över den korta handläggningstiden som vi uppnått.

Geodata - kartor och analys

Den tredje avdelningen är geodata. Här ger vi geografisk information och befolkningsanalyser. Dessa kan vara till nytta för andra kontor, medborgare och företag. Vi skapar även kartor såsom Väsbykartan, grundkartor och uppdaterar webbkartan Webmap. I dessa finner du information som exempelvis hundrastgårdar, skolor och promenadstråk.

Möt våra medarbetare

Roller inom kontoret är bland annat bygglovshandläggare, miljöinspektörer och mätningsingenjörer. Läs om hur några av våra medarbetare beskriver sitt arbete i Upplands Väsby kommun.

Senast uppdaterad: 8 november 2023