Fiske

I Upplands Väsby finns flera fiskevatten med olika förutsättningar och även arter. Förutom Mälaren så finns Oxundasjön, Fysingen, Edssjön samt Norrviken. Alla sjöar ägs i huvudsak av privata markägare. I de vatten som inte arrenderas av fiskeklubbar gäller fiskeförbud. Fiske är även förbjudet i kommunens åar.

Fiskekort köps av fiskeklubb eller iFiske

För köp av fiskekort kan du vända dig till respektive fiskeklubb och den digitala fiskekortsplattformen iFiske.

Köp fiskekort på iFiskes webbplats Länk till annan webbplats.

Delar av Edssjön och Fysingen upplåts för fiske genom fiskekort som kan köpas av den lokala fiskeklubben Forellen.

Information på Fiskeklubben forellens webbplats Länk till annan webbplats.

På Fysingens norra del är ytterligare en del upplåtet för fiske genom Rosersbergs Sportfiskeklubb. Samma gäller Oxundasjön nordöstra delar samt Oxundaån. För information kan du kontakta klubbens ordförande Einar Ohlsson på 070-559 84 83.

Fjäturen samt Norrvikens södra del arrenderas av klubben.

Information om Sollentuna amatörfiskeklubb Länk till annan webbplats.

Mälaren

Fritt fiske med handredskap gäller i hela Mälaren. Med handredskap menas metspö, spinnspö, flugspö samt lina med max tio krokar. Observera att hänsyn och varsamhet gäller enligt allemansrätten. Fiske får inte ske på badplatser eller från privata bryggor.

Information om allemansrätten

Fridlysta arter

I Upplands Väsby kan bland annat nissöga, havsnejonöga samt ål påträffas. Dessa arter är fridlysta och skall ovillkorligen återutsättas vid fångst.

Under tiden 1 april till och med 31 maj är det även förbjudet att fiska efter asp. Gäller i alla till Mälaren tillrinnande vattendrag. Observera att de lokala fiskereglerna föreskriver att all asp ska ovillkorligen återutsättas vid fångst oavsett tid på året.

Hantera fisken rätt

För att sprida kunskap kring hur fiske kan bedrivas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt har Upplands Väsby kommun i samverkan med Sportfiskarna tagit fram foldern "hantera fisken rätt".

Foldern: Hantera fisken rätt Pdf, 1 MB.

PCB i Väsbyån, Oxundasjön och Rosersbergsviken

En omfattande fiskhälsoundersökning som gjordes på abborre i Oxundasjön under 2016, visade att den inte påverkats nämnvärt av de extremt höga halterna av PCB.

Eftersom halterna i fisk överskrider de gränsvärden som finns för PCB i fisk, avråder kommunen, i samråd med Livsmedelsverket, från konsumtion av fisk i Väsbyån, Oxundasjön och Rosersbergsviken.

Information om arbetet med PCB i kommunen

Senast uppdaterad: 15 januari 2019