Dialog och synpunkter

Upplands Väsby kommun har en lång tradition att samla in medborgarnas synpunkter och tankar i olika beslut. Du som Väsbybo har möjlighet att vara med och påverka. Genom dialoger finns möjlighet att lämna synpunkter, tankar och idéer inom specifika områden.

Medborgardialog är ett sätt för förtroendevalda och tjänstemän att kontakta, bjuda in och prata med människor för att få reda på vad de tycker om olika frågor i kommunen.

Ska ge medborgarna mer kunskap om kommunen

Medborgarnas åsikter blir sedan underlag för beslut. Medborgardialog handlar också om att medborgarna ska få större kunskaper om kommunens ansvar, styrning och verksamhet.

Det finns olika former av dialoger som beslutsfattare och kommunens tjänstepersoner kan använda som underlag till beslut för utveckling i kommunen och för kommunens verksamheter.

Synpunkt Väsby, felanmälan av kommunens mark och lokaler samt synpunkter och klagomål på skolornas verksamheter.

Här kan du göra en felanmälan på gator, utemiljöer och kommunens fastigheter.

Om du har frågor eller synpunkter kan du vända dig till kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. Kundvägledarna på Väsby Direkt kontaktar de olika enheterna.

Om du är folkbokförd i Upplands Väsby kommun kan du lämna in så kallade medborgarförslag. På så sätt är du med och påverkar Väsby.

Här kan du läsa om pågående och avslutade dialoger.