Villor och flerfamiljshus

För villor eller flerfamiljshus, det vill säga en- och tvåbostadshus, gäller lite olika regler beroende på vad du planerar att utföra eller bygga.

 • nybyggnad
 • tillbyggnad
 • annan ändring av byggnad som innebär att byggnadens ändamål väsentligt ändras
 • ändring som avsevärt förändrar byggnadens utseende
 • murar
 • plank
 • balkong
 • inglasning av balkong
 • inglasning av uteplatser/altan
 • bygga ett Attefallshus på högst 30 kvadratmeter
 • bygga en komplementbyggnad på högst 30 kvadratmeter
 • ändra en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus (attefallshus)
 • göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter.
 • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • göra underhållsarbete på en byggnad med särskilt bevarandevärde
 • bygga högst två takkupor utan ingrepp i konstruktionen.

En anmälan med kompletta ritningar måste göras och arbetet kräver startbesked innan det påbörjas.

Senast uppdaterad: 15 februari 2021