Villor och flerfamiljshus

För villor eller flerfamiljshus, det vill säga en- och tvåbostadshus, gäller lite olika regler beroende på vad du planerar att utföra eller bygga.

 • nybyggnad
 • tillbyggnad
 • annan ändring av byggnad som innebär att byggnadens ändamål väsentligt ändras
 • ändring som avsevärt förändrar byggnadens utseende
 • murar
 • plank
 • balkong
 • inglasning av balkong
 • inglasning av uteplatser/altan
 • bygga ett Attefallshus på högst 30 kvadratmeter
 • bygga en komplementbyggnad på högst 30 kvadratmeter
 • ändra en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus (attefallshus)
 • göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter.
 • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • göra underhållsarbete på en byggnad med särskilt bevarandevärde
 • bygga högst två takkupor utan ingrepp i konstruktionen.

En anmälan med kompletta ritningar måste göras och arbetet kräver startbesked innan det påbörjas.


Nya krav på mätning av värme och tappvarmvatten

Regeringen har beslutat om nya regler, från och med den 1 juli 2021, för att införa individuell mätning och debitering (IMD) för värme och tappvarmvatten i flerbostadshus. Detta gäller både för hyresrätter och bostadsrätter.

Kravet på individuella mätare för värmesystem till alla lägenheter gäller för de flerbostadshus som har ett primärenergital över 200 kWh/m2. Detta görs för att motivera de enskilda lägenhetsinnehavarna till kostnadsbesparingar och på så sätt få ner den totala energiförbrukningen.

Åtgärderna ska vara utförda senaste 1 juli 2023 eller 2026 beroende på hur fastighetsägarna planerar sina renoveringar. De kan utgå från sin energideklaration som ska vara utförd.

Läs mer på boverket.se: individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 13 september 2021