Kungörelser och delgivning

När bygg- och miljönämnden har tagit beslut i ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslutet meddelas till sökande, fastighetsägare och eventuella personer som lämnat synpunkter. Informationen skickas även som brev till andra kända sakägare.

Beslutet ska alltid kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Om det rör sig om ett stort antal personer som ska få information kungörs det även via kommunens webbplats.

För att hitta kungörelser på Post- och Inrikes Tidningars webbplats följer här en guide hur du hittar rätt.

  1. Gå in på webbplatsen Post- och Inrikes Tidningar.
  2. Välj "Sök kungörelse" i listan till vänster.
  3. Välj avancerad sökning.
  4. Välj tidsperiod.
  5. Under namn/uppgiftslämnare, skriv "Upplands Väsby kommun".
  6. Tryck på sök.

Post- och Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats.

Ett grannhörande innebär att bygg- och miljökontoret samlar in och överväger grannars synpunkter innan vi fattar beslut om bygglov. Grannehörande skickas ut när bygglovsansökan innehåller avvikelser från detaljplanen eller när någon vill göra en åtgärd i ett område där det saknas detaljplan eller områdesbestämmelser.

 

Om många personer berörs brukar man annonsera om grannehörandet i Post- och Inrikes Tidningar, här på webbplatsen och/eller annons i lokaltidningen.

Kommunen kan använda förenklad delgivning för att delge beslut i ditt ärende och det får bara användas om du eller mottagaren tidigare har informerats om vad förenklad delgivning innebär samt att bygg- och miljökontoret använder denna metod för utskick av beslut i ditt ärende. Att vara delgiven betyder att man anses ha tagit emot en handling.

Kommunen skickar två brev

För att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar kommunen två brev till dig. Breven skickas till din senast kända adress (det kan vara din e-postadress om du har lämnat den till kommunen). Om breven kommer i retur till kommunen skickas det till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts. Det första brevet innehåller handlingen som du ska delges. Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till dig om att det första brevet har skickats. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du kontakta kommunen omgående.

 

Kontakta Väsby Direkt

När är du delgiven?

Du är delgiven (anses ha tagit del av handlingen) två veckor efter att det första brevet skickades till dig. Datumet som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text. Exempel:

  1. Dag 1 (15 maj) skickas handlingarna ut.
  2. Dag 2 (16 maj) skickas ett kontrollmeddelande ut.
  3. Dag 15. Du anses delgiven två veckor efter det att handlingarna har skickats ut.

Observera att du ska meddela kommunen om du flyttar eller byter e-postadress. Kontrollera posten regelbundet, helst varje vecka. Vänligen, meddela kommunen om du inte kommer kunna kontrollera posten, exempelvis vid semesterresa eller liknande.

Information om förenklad delgivning
Senast uppdaterad: 19 februari 2024