Ovårdade tomter

Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen. Bygg- och miljönämnden har ansvar för tillsynen för att bland annat tomter, lekplatser och byggnader hålls vårdade. Föreläggande och vite kan bli aktuellt om inte brister åtgärdas efter uppmaning. Det är fastighetsägarens skyldighet att vårda sin tomt och sina byggnader.

Viktigt med bra sikt

I Upplands Väsby finns många vackra trädgårdar. Växter bidrar till att göra ett område trevligt och hjälper också till att förbättra miljön. Men du som har en trädgård har också ett ansvar. Växtlighet från tomter breder ofta ut sig över trottoarer och gator vilket kan påverka gående, cyklar och fordon.

Regler för växtlighet vid vägar

Vid utfarter mot gångvägar, cykelvägar och gator ska dina växter, murar eller plank inte vara högre än 80 centimeter (mätt från gatan). Detta gäller inom en sikttriangel på 2,5 meter.

Om du har en hörntomt och din tomt ligger intill en gångväg, en cykelväg eller en gata ska dina växter, murar eller plank inte vara högre än 80 centimeter. Detta gäller inom en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Kommunen får många klagomål på häckar, träd och buskar som gör det svårt att se i trafiken, som skymmer skyltar eller som växer ut över trottoarer. Att inte sköta sina växter kan leda till krav från kommunen, med böter som följd.

Växtlighet ska alltid hålla sig inom den egna tomten. Det är extra viktigt om du har växter mot gata, trottoar eller cykelväg. Växter får inte skymma sikten eller hindra människor och fordon från att komma fram.

Den fria höjden ska vara:
Över gångbana, minst 2,5 meter
Över cykelbana, minst 3,5 meter
Över körbana, minst 4,6 meter.

Regler för fruktträd

Om du har fruktträd ska du tänka på att folk kan halka om det ligger fallfrukt på trottoaren. Du ansvarar för att hålla trottoaren fri från fallfrukt. Enklast är förstås om grenarna inte sträcker sig ut från din tomt.

Senast uppdaterad: 24 april 2024