Marklov

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan. Ibland behöver du också marklov inom områden med områdesbestämmelser.

Hur söker jag marklov?

I Upplands Väsby är det bygg- och miljökontoret som handlägger ansökan om marklov. Din ansökan ska vara skriftlig.

För marklov räcker det vanligtvis med:

  • situationsplan
  • marksektion.

Vid större projekt kan även kontrollansvarig och kontrollplan krävas.

När behövs marklov?

Marklov behövs för schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar markens höjdläge inom område med detaljplan. Oftast betyder det mer än 0,5 meter höjdskillnad. Det kan även behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering i ett sådant område.

Marklov kan även krävas för dessa åtgärder utanför detaljplanelagt område, om det står i gällande områdesbestämmelser.

Senast uppdaterad: 7 november 2023