Garage, carport, förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov.

Räknas som komplementbyggnad

En carport, ett garage eller ett förråd är en komplementbyggnad. Det innebär att det är en mindre byggnad på tomten som är ett komplement till befintlig huvudbyggnad och som inte sitter ihop med den. Komplementbyggnader kräver bygglov. Klassas din planerade byggnad som friggebod eller attefallshus gäller däremot andra regler.

Det är detaljplanen som styr vad du får göra

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen.

Du kan få bygga utan bygglov

Bor du utanför område med sammanhållen bebyggelse får du som har en- och två bostadshus, exempelvis villa, par- eller radhus, bygga en mindre komplementbyggnad utan bygglov. Det måste dock byggas i anslutning till bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen, om inte din granne ger sitt medgivande till att du bygger närmare.

Det finns krav som måste vara uppfyllda även om det inte krävs bygglov, till exempel brandskydd. Det krävs också tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om din fastighet ligger inom planlagt område krävs det oftast bygglov. Kommunen kan exempelvis kräva bygglov i en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Information om brandskydd på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information om strandskydd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 februari 2021