Nyheter

 • Två pojkar spelar basket på Pias Court i Bollstanäs. Fotograf är Jesper Lundberg.

  Trygg uppväxt, delaktighet i samhället och trivsamma utemiljöer

  Upplands Väsby kommuns flerårsplan med budget 2025-2027 är beslutad. I den beskrivs vad kommunen ska... Upplands Väsby kommuns flerårsplan med budget 2025-2027 är beslutad. I den beskrivs vad kommunen ska fokusera på d... Upplands Väsby kommuns flerårsplan med bu...
 • Fem ungdomar som går på rad en sommarkväll.

  Fler elever går ut med gymnasiebehörighet

  Det gäller på alla de kommunala skolorna i Väsby, även i årskurserna 6 och 8. Ökningen beror till st... Det gäller på alla de kommunala skolorna i Väsby, även i årskurserna 6 och 8. Ökningen beror till stor del på högr... Det gäller på alla de kommunala skolorna...
 • Johan Segerfeldt som är rektor på Väsby skola.

  Allt fler elever på Väsby skola når gymnasiebehörighet

  Väsby skola som tidigare brottats med elevfrånvaro och hög andel underkända elever ser nu att andele... Väsby skola som tidigare brottats med elevfrånvaro och hög andel underkända elever ser nu att andelen elever med g... Väsby skola som tidigare brottats med ele...
 • EU-flaggan

  Rösta i EU-valet i dag

  I dag den 9 juni är det valdag till EU-valet, när vi röstar fram Sveriges representanter till Europa... I dag den 9 juni är det valdag till EU-valet, när vi röstar fram Sveriges representanter till Europaparlamentet fö... I dag den 9 juni är det valdag till EU-va...
 • Bild på ett ekträd underifrån, i Sydvästra Fysingen.

  Väsbys värdefulla ekar räddade

  Ett hundratal ekar i Upplands Väsby, somliga över 500 år gamla, har räddats för framtiden. Upplands... Ett hundratal ekar i Upplands Väsby, somliga över 500 år gamla, har räddats för framtiden. Upplands Väsby kommun ä... Ett hundratal ekar i Upplands Väsby, soml...