Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen skydd vid krig. Här finns information om hur du hittar dem.

I Upplands Väsby kommun finns ett antal skyddsrum. Du hittar adresserna till dem hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Karta över skyddsrum i Upplands Väsby på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats..

Observera att det kan ta lång tid för kartan att laddas när belastningen på MSB:s webbplats är hög.

Skyddsrum ska ge skydd vid krig

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum. Tillsammans har de plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig.

Alla skyddsrum och byggnader som har skyddsrum är märkta med denna skylt:

Skylt som markerar en plats som skyddsrum

Ger skydd mot olika stridsmedel

Ett skyddsrum ger till exempel skydd mot

  • stötvåg och splitter
  • gas
  • biologiska stridsmedel
  • brand
  • joniserande strålning.

Finns i vanliga byggnader runt om i kommunen

Skyddsrum finns här och där i helt vanliga byggnader. I tider av fred används de även som helt vanliga lokaler.

Det är fastighetsägaren som har ansvar för underhåll av skyddsrummet. Om en kontroll visar på brister måste ägaren åtgärda dessa. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har i uppdrag att utföra kontroller.


Senast uppdaterad: 30 augusti 2023