Försäkringar

Kommunen har flera försäkringar för olika ändamål. Till exempel finns det en kollektiv olycksfallsförsäkring. Den gäller bland annat alla förskole- och skolbarn, oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs.

Exakt vad som ingår i en försäkring och vilka som omfattas av den hittar du i försäkringsbeskedet. Där står även hur du gör en skadeanmälan.

Information om kommunens försäkringar på Stockholmsregionens Försäkring AB:s webbplats Länk till annan webbplats..

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Den kollektiva olycksfallsförsäkringen omfattar alla kommunens förskole- och skolbarn oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs.

Tjänstereseförsäkring

En tjänstereseförsäkring omfattar inte bara medarbetare. Den gäller även för elever som är på praktik eller åker på skolresor.

Senast uppdaterad: 28 juni 2022