Boende för personer med psykisk ohälsa

Du som har en psykisk ohälsa och behöver stöd under dygnets alla timmar har möjlighet att ansöka om olika former av boende. Det är ditt behov som avgör om du har rätt till insatsen.

Bostad med särskild service

Du som har omfattande behov av stöd under dygnets alla timmar, och det inte räcker med boendestöd, kan ansöka om bostad med särskild service. Du kan ansöka digitalt, eller lämna in en ansökan, till kommunens biståndshandläggare.

Hem för vård och boende, HVB

HVB kan du ansöka om som har behov av stöd dygnet runt och det inte räcker med stöd i hemmet. HVB finns utanför Upplands Väsby. På HVB finns personal dygnet runt som anpassar stödet efter dina behov. Meningen är att personer ska vistas under en kort tid på HVB.

Du kan ansöka digitalt, eller lämna in en ansökan, till kommunens biståndshandläggare.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2021