Familjehem

Vill du bidra till att barn och unga i Upplands Väsby får trygghet och god omsorg? Vill du växa med oss och skapa en stabil uppväxtmiljö för våra yngsta kommunivånare? Vi söker engagerade familjer som vill ta sig an samhällets viktigaste uppdrag, att bli familjehem.

Barn och unga som placeras i familjehem har ofta varit med om traumatiska händelser som de behöver stöd att bearbeta. Det kan till exempel bero på missbruk, psykisk ohälsa hos föräldrar eller att det förekommer våld i hemmet. Barnet kan ha egna utmaningar och beteende som gör att de behöver bo i familjehem för att säkerställa en positiv utveckling. Ensamkommande flyktingbarn som vistas i Sverige utan föräldrar bor oftast i familjehem.

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem för en längre tid, ibland under hela barnets uppväxt. Familjehem ansvarar för den praktiska omvårdnaden i vardagen. Det innebär till exempel att se till att barnet har god hälsa, fungerande skolgång och en meningsfull fritid. Ett placerat barn har behov av att få känna trygghet tillsammans med engagerade och närvarande vuxna. Som familjehem har man ett nära samarbete med socialtjänsten och ofta innebär det också att samarbeta med barnet/ den unges biologiska familj och nätverk.

Vem kan bli familjehem?

Familjehem är vanliga familjer som tar emot ett eller flera barn i sitt hem för trygghet och omsorg. Familjehem har en stabil livssituation avseende boende, arbete, ekonomi mm. Tid, tålamod och engagemang är andra viktiga egenskaper hos ett familjehem. Bostaden kan vara lägenhet eller hus, familjehemsföräldrar kan vara gifta, sambo eller ensamstående och det kan finnas andra barn i familjen. Vi välkomnar alla familjekonstellationer och familjer med olika etniska bakgrund.

Hur blir man familjehem?

Familjehem genomgår en familjehemsutredning som genomförs av socialsekreterare. Under utredningen inhämtas registerutdrag från flera myndigheter, samtal med referenspersoner, hembesök och fördjupande samtal kring olika teman. Det tar cirka 2-4 månader att färdigställa en familjehemsutredning som skall godkännas av socialnämnden. Ersättning i form av arvode och omkostnad betalas ut enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR). Ersättningen baseras på barnets ålder och behov.

Stöd och utbildning

Som familjehem erbjuds du kontinuerligt råd och stöd av familjehemssekreterare samt grupphandledning. Familjehem genomgår Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i”. Varje termin erbjuds föreläsning med aktuellt tema där familjehem får möjlighet att träffa varandra och utbyta erfarenheter.

Var hittar jag mer information?

På socialstyrelsens hemsida finns mer information om hur det är att vara familjehem.
Min insats - Vill du göra en insats för ett barn? på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Är du en blivande familjehemsförälder?
Testa dig själv på Familjehem Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt och ansökan

Välkommen med din intresseanmälan på Familjehem Sverige, där kan du ansöka om att bli familjehem för Upplands Väsby.
Familjehem Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Det går även bra att kontakta oss direkt via kommunens växel eller e-post.

Väsby direkt: 08-590 970 00
E-post: uppdrag.intresse@upplandsvasby.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Senast uppdaterad: 30 maj 2024