Så arbetar kommunen

Kommunen ansvarar för att ta emot flyktingar som anvisats av Migrationsverket till Upplands Väsby.

Människor är på flykt från krigets Ukraina och många söker skydd i Sverige. Upplands Väsby kommun tar emot flyktingar på uppdrag av Migrationsverket.

Det är Migrationsverket som har det övergripande ansvaret för de som kommer till Sverige.

Information om vad som gäller för flyktingar från Ukraina på Migrationsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

De som har fått uppehållstillstånd och på egen hand ordnat boende i kommunen har rätt till service som till exempel förskola och skola.

Massflyktsdirektivet gäller flyktingar från Ukraina

EU-länderna har aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet. Det betyder bland annat att flyktingar från Ukraina kommer att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i minst ett år. Tillståndet kan förlängas i ytterligare två år. Ansökan kan göras via en e-tjänst eller på Migrationsverkets kontor.

Information om ansökan via e-tjänst på Migrationsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Rätt till skola

Barn som bor i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning, från förskoleklass till årskurs nio. I Upplands Väsby är det språk- och mottagningsenheten som hjälper nyanlända barnfamiljer med skolplacering i en grundskola i kommunen.

Senast uppdaterad: 9 april 2024