Föräldrainformation om alkohol, droger, tobak och spel

Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv. En trygg relation mellan er är viktigt för att ditt barn ska bli en trygg person. Här kan du som viktig vuxen hitta information om bland annat alkohol och narkotika. Du hittar också råd om hur du kan hjälpa din ungdom att fatta kloka beslut för sig själv.

Om du misstänker att ditt barn använder droger

Här hittar du information om var du som förälder kan vända dig om du är orolig för att ditt barn använder droger. Du som förälder behöver inte säkert veta att ditt barn har testat alkohol eller droger, det räcker att du är orolig. Sök stöd och hjälp så tidigt som möjligt.

Mini-Maria vänder sig till ungdomar i åldern 12-19 år och deras föräldrar eller nätverk där det finns oro för användning av alkohol eller droger. Mottagningen vänder sig även till ungdomar som lever i familjer där det förekommer missbruk. Mini-Maria Upplands Väsby är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och Region Stockholm. På Mini-Maria arbetar ungdomsbehandlare och sjuksköterska i samverkan. Detta innebär att ungdomen och familjen/nätverket får stöd och hjälp utifrån ett helhetsperspektiv.

 

Som familj/nätverk behöver du inte säkert veta om din ungdom börjat dricka eller använda droger, det räcker med att du är orolig. Du som ungdom är självklart också välkommen att höra av dig direkt till oss. Mini-Maria erbjuder:

 • Information och rådgivning
 • Alkohol- och drogbedömning
 • Behandling
 • Föräldrastöd

Kontakt

För att komma i kontakt med Mini-Maria Upplands Väsby kan du ringa eller mejla till kommunens ungdomsbehandlare.

Telefonnummer: 08-590 970 86

E-postadress: mini-maria@upplandsvasby.se

Kontakt till Regionen

Telefonnummer: 08-123 474 10, tonval 3.

Maria Ungdoms webbplats Länk till annan webbplats.

Hitta till Mini-Maria

Besöksadressen är Industrivägen 22B, plan 3.

Vid akut oro

Vid akut oro på kvällar och helger kan du vända dig till akutmottagningen på Maria Ungdom. Akuten är öppen dygnet runt för besök och rådgivning, Maria Ungdom finns på Finsens väg 1, Sankt Görans sjukhusområde. Telefonnummer: 08-123 474 10.

Ungdomsteamet erbjuder dig som ungdom upp till 20 år eller dig som förälder flera alternativ när du behöver hjälp och stöd. Ungdomsteamet har socionomer med erfarenhet av behandling för ungdomsmissbruk. Insatserna är biståndsprövade och utredning hos en socialsekreterar ligger till grund för beslut.

Alkohol- och drogbedömning

En alkohol- och drogbedömning ingår som en del av en utredning där ungdomsteamet tillsammans med ungdomen kartlägger dennes alkohol- och drogvanor.

Haschavvänjningsprogram (HAP)

Haschavvänjningsprogrammet är en manualbaserad behandlingsmetod för ungdomar med ett haschmissbruk.

Samtal om cannabis

Samtal sker med ungdom och föräldrar eller bara föräldrar. Samtal förs kring cannabis som preparat och hur det påverkar ungdomen fysiskt, psykiskt och socialt.

Vägvalet påverkansprogram

Vägvalet är ett påverkansprogram för ungdomar som begått brott eller som befinner sig i riskzon för kriminalitet. Programmet utförs individuellt.

Socialtjänstens mottagning för barn och ungdom

Vi som jobbar på socialtjänstens mottagning för barn och ungdom är socialsekreterare. Vi är vana vid att prata med barn och ungdomar. Ring och prata med oss, så berättar vi mer om vilken typ av stöd och hjälp du kan få.

Öppettider

 • Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 9.00–12.00
 • Onsdag klockan 13.00–16.00

Koll på soc

På webbsidan Koll på soc kan du läsa om vad för hjälp du kan få av socialtjänsten.

Information om hur socialtjänsten kan hjälpa. Länk till annan webbplats.

Ditt barn behöver både kärlek, omtanke och tydlighet

Det är viktigt att ditt barn får din kärlek och uppmärksamhet. Det är också viktigt att ditt barn vet vilka regler som gäller och att du själv är tydlig med din inställning till alkohol, tobak och droger.

Några råd till dig som viktig vuxen:

 • Ta tid för en pratstund varje dag; Visa intresse för vad som händer i ditt barns vardag.
 • Hjälp din ungdom med skolarbete och läxor.
 • Bjud inte på alkohol och köp inte ut.
 • Ta reda på du var din ungdom ”hänger på fritiden”.
 • Var medveten om att unga kommer i kontakt med droger.
 • Lär känna ditt barns kompisar.
 • Håll kontakt med föräldrar till ditt barns vänner – kan ni ha samma regler?
 • Sätt tydliga gränser.
 • Var vaken när din tonåring kommer hem.
 • Släpp inte taget när du möter motstånd – orka stå kvar!

Även om alkohol är en laglig drog innebär det inte att den är ofarlig. Alkohol är ofta inkörsporten till andra droger. Forskningen visar att ungdomar som blir bjudna på alkohol hemma dricker mer. Det är viktigt att fördröja ungas debut av alkohol och andra droger så länge som möjligt. Ungas hjärnor är särskilt sårbara och inte helt färdigutvecklade än.

 

Information riktat till förälder eller andra vuxna i barns närhet gällande alkohol.

Det är förbjudet att använda droger och narkotikaklassade läkemedel som inte skrivits ut av läkare. Alkohol, tobak och nikotinprodukter är ofta inkörsporten till droger och cannabis är den drog som är vanligast bland ungdomar.

Cannabis

Cannabis är ett samlingsnamn för drogerna hasch och marijuana. De kommer båda från växten Cannabis Sativa. Cannabis intas oftast genom att man röker det men det kan även ätas. Syntetiskt cannabis finns även i ätbara cannabisprodukter som snacks och cannabisgodis.

 

Många ungdomar har en liberal inställning till cannabis. Argumenten bland unga är ofta "cannabis är inte farligare än alkohol" eller "cannabis är naturligt". Det cannabis som säljs på drogmarknaden idag är upp till 10 gånger starkare än det cannabis som fanns på marknaden för 20 år sedan.

 

Cannabis kallas ofta för weed, gräs, grönt eller brunt.

 

THC (tetrahydrocannabino) är det verksamma ämne i cannabis som ger ett rus.

THC lagras i hjärnan och ungas hjärnor är extra mottagliga för THC. Precis som andra droger aktiverar cannabis hjärnans belöningssystem och ruset kan skapa en känsla av välmående.

Tecken att vara uppmärksam på

 • kläder och hår doftar av cannabis
 • ansiktet är blekt
 • rödsprängda ögon
 • munntorrhet
 • ungdomar har något av dessa föremål hemma; redlinepåsar, OCB- eller Rizzlapapper, glaspipa, ögondroppar för att minska röda ögon.

Mer information om cannabis och andra droger hittar du på dessa webbplatser:

Lustgas används inte bara som bedövningsmedel vid förlossningar. Det används
också som berusningsmedel. Det finns många risker med att använda lustgas även om det ännu inte är narkotikaklassat i Sverige.

Så fungerar lustgas

Lustgasen köps i små silverfärgade patroner avsedda för gräddsifoner
eller i större tuber. Gasen inhaleras direkt genom en gräddsifon eller
genom att fylla ballonger med lustgasen och sedan andas in från
ballongen. Lustgasen ger ett rus på 1–2 minuter. Man kan bli avslappnad och fnittrig. Det kan ge smärtlindring och hallucinationer. Många unga tror att lustgas är ofarligt eftersom det inte är olagligt att andas in lustgas, men lustgas har många hälsorisker som unga ofta inte känner till.

Risker med att använda lustgas

 • Syrebrist vid inandning - Inandning av lustgas kan leda till syrebrist och medvetslöshet. Kroppens egna reflexer försvagas. Till exempel dämpas kräkreflexen eller reflexen att ta emot sig vid ett fall.
 • Förstärker rus av andra droger - När lustgas tas tillsammans med andra droger som alkohol eller cannabis förstärks ruset av dessa droger.
 • Svårigheter att avgöra styrkan - lustgasen som används ”på gatan” är koncentrerad och inte utblandad med syrgas likt den som används inom vården.
 • Köldskador - då lustgas kan vara mycket kall kan den orsaka köldskador i svalg och näsa vid inandning.
 • Nervskador - Långvarig användning kan leda till nervskador, domningar, förlust av känsel och muskelsvaghet. Detta beror på att lustgas hämmar kroppens förmåga att lagra vitamin b12.

Mer information om lustgas hittar du på webbplatserna:

Tobak

Under senare år har användandet av traditionell tobak som cigaretter och snus minskat något bland ungdomar. Enligt mätningar som genomförst bland elever i åk 9 provar de flesta tobak vid 13 års ålder.

Tips till dig som förälder om hur du kan prata med ditt barn om tobak:

Nikotinprodukter

Ungdomars användning av nikotinprodukter som vitt snus och e-cigaretter, även kallade vapes, har ökat. Från 1 augusti 2022 behöver man ha fyllt 18 år för att få köpa dessa produkter.

Produkterna kallas ofta för "tobaksfria nikotinprodukter" även om nikotin framställs ur tobaksplantan. De innehåller ofta större mängder nikotin än vanlig tobak.

Vitt snus

Vitt snus ser ut som snus i vita påsar. De innehåller någon form av växtfibermaterial där smakämnen och nikotin tillförts. Vitt snus marknadsförs ofta som ett tobaksfritt och fräschare alternativ till vanligt snus och har blivit vanligt framförallt bland unga tjejer.

E-cigaretter

E-cigaretter är elektroniska och består av en behållare med vätska som innehåller olika smakämnen och kemikalier som kan vara skadliga. De flesta e-vätskor innehåller nikotin vissa kan även innehålla cannabis. Att röka e-cigaretter kallas för att vejpa eller vaping.

E-cigaretter marknadsförs ofta som ett mer hälsosamt alternativ till vanliga cigaretter och som en effektiv metod för rökavvänjning.

Forskning visar dock att e-cigaretter medför allvarliga hälsorisker och hjälper inte rökare att sluta. De långsiktiga effekterna av e-cigarettanvändning är ännu okända men forskningen visar redan nu tydligt att produkten är hälsofarlig och direkt giftig.


Spel om pengar är exempelvis lotter, bingo, spel på hästar och sport,
kasinospel och poker. Att spela om pengar är inte tillåtet för personer under 18 år. Ändå har många tonåringar spelat om pengar.

 

Ungdomar som spelar om pengar gör det ofta för att det är spännande men det kan också fungera som en flykt från vardagen och sådant om känns tråkigt. Alla spelformer innebär en ökad risk för problem, men de mest riskabla spelen är spelautomater, kasinospel och internetspel. Det är vanligt med spelreklam i tv och i sociala medier.

 

Riskerna med spel om pengar kan vara att man utvecklar ett spelberoende och att man fåt stora skulder. Det är viktigt att du pratar med ditt barn om riskerna med att spela om pengar.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024