Stipendier och fonder

Här hittar du information om aktuella stipendier och fonder i Upplands Väsby kommun.

Kommunen förvaltar olika stiftelser som du kan söka bidrag ur.

Adolf Stafs Fond

I slutet av 60-talet testamenterade pensionären Adolf Staf en större del av sin kvarlåtenskap till Upplands Väsby kommun. Det är kommunstyrelsens klimat-, miljö- och hållbarhetsutskott som beslutar om utdelning av bidrag ur fonden.

Vem kan ansöka om bidrag ur fonden?

Bidrag ur fonden kan sökas av dig som driver verksamhet för ålderspensionärer. Bidraget ska i första hand gå till fritidsverksamhet för pensionärer i särskilt boende eller annat omvårdnadsboende.

Hur och när ska jag ansöka?

​Du ansöker via en elektronisk blankett i kommunens föreningsregister (FRI) senast den 31 mars.

För att du ska kunna ansöka om föreningsbidrag behöver du först registrera din förening i FRI. De fält som inte är relevanta för just din förening kan du markera med XX.

Om du redan har registrerat din förening ska du logga in och bekräfta att uppgifterna fortfarande är aktuella innan du kan ansöka om årets bidrag.

Din ansökan ska innehålla

 • årsredovisning med revisionsberättelse
 • kort beskrivning av vad de ansökta medlen ska användas till
 • kort redogörelse för hur föregående års bidrag använts (kan ingå i ett särskilt avsnitt i verksamhetsberättelsen)
 • uppgift om kontaktperson vid frågor
 • uppgift om kontaktadress till organisationen eller föreningen
 • uppgift om bankkonto, bankgiro eller motsvarande för utbetalning av bidrag.

Statsbidrag för finskt förvaltningsområde

Du kan söka pengar från statsbidraget för finskt förvaltningsområde. Föreningar, företag och enskilda aktörer i Upplands Väsby kommun kan få pengar därifrån. Verksamheten ska stödja kommunens minoritetsåtagande och sverigefinnarnas rättigheter. Prioriterade verksamheter är de som riktar sig till barn och ungdomar samt äldre. Verksamheten ska arbeta för att främja och lyfta fram det finska språket och den sverigefinska kulturen.

Medel ges inte där främjandet, av den sverigefinska kulturen och språket, endast är en begränsad del av syftet med verksamheten.

Ansök om statsbidraget

Ansökan skickas till vasbydirekt@upplandsvasby.se

En ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • föreningens/aktörens organisationsnummer/personnummer
 • postgiro/bankgiro, kontaktuppgifter och kontaktperson
 • kort beskrivning av användningsområdet
 • mål och syfte
 • målgrupp(er)
 • tidsplan för genomförandet
 • belopp som medel söks för med bifogad budgetskiss
 • uppgifter om eventuella andra finansiärer.

Möjliga användningsområden för statsbidraget är:

 • dialog och samråd med minoriteter
 • kartläggninginformationsinsatser och översättningar
 • organisationsöversyn och förändringar
 • kultur- och språkinsatser
 • synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, t.ex. skyltning
 • initiala mobiliseringsinsatser, t.ex. inköp av litteratur, pedagogiskt material del av personalkostnader
 • handlingsplan.

Utdelning av medel ur statsbidraget för finskt förvaltningsområde Pdf, 186 kB..

Oskar och Nanny Olssons Minnesfond

Minnesfonden bildades 1980 genom makarna Oskar och Nanny Olssons testamente. Det är omsorgsnämnden som beslutar om utdelning av bidrag ur fonden.

Vem kan ansöka om bidrag ur fonden?

Bidrag ur fonden kan sökas av dig som är folkbokförd i Upplands Väsby kommun samt erhåller någon form av insats enligt Socialtjänstlagen eller LSS från biståndsenheten för äldre och vuxna under 65 år eller från biståndsenheten för personer med funktionsnedsättning.

Fonden vänder sig till dig som har små ekonomiska möjligheter och du behöver därför kunna styrka dina inkomster och nödvändiga utgifter.

Hur och när ska jag ansöka?

Just nu kan du inte söka bidraget. Omsorgsnämnden har beslutat att pausa utbetalningen av bidrag under 2024. Ansökningsblanketten för nästa år kommer att publiceras i maj 2025.

Vad kan jag ansöka om bidrag till?

I riktlinjerna för utbetalning av bidrag ur Oskar och Nanny Olssons minnesfond kan du läsa vad bidrag ur fonden får användas till.

Riktlinjer för utbetalning av bidrag ur Oskar och Nanny Olssons Minnesfond Pdf, 35 kB..

Om du har frågor om fonderna eller vill veta mer

Om du har några frågor eller vill ha mer information kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 29 maj 2024