Boendemiljö

Vi spenderar uppemot 90 % av vår tid inomhus. Boendemiljön har därför stor inverkan på vår hälsa. Det kan vara hur bostaden är byggd, ljudnivåer i närheten, luftkvalité och annat som kan påverka hur du mår. 

Problem med boendemiljö kan handla om fukt, mögel, drag, temperatur eller dålig luftkvalitet. Det kan också handla om dålig lukt, buller eller rök från grannars vedeldning.

Information om buller och luftkvalitet

Vart kan jag vända mig?

Om du har problem med inomhusmiljön i din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller styrelsen i din bostadsrättsförening. Störande part ska få en rimlig chans att utreda och åtgärda problemet. Om du inte får hjälp med ditt ärende kan du fylla i en klagomålsanmälan till bygg- och miljökontoret, som sedan kommer att kontakta fastighetsägaren eller den verksamhet som stör.

Bor du i en- och tvåfamiljshus så är det du som fastighetsägare som ansvarar för att åtgärda problem med inomhusmiljön. Skulle det däremot handla om buller utifrån eller rök från grannars vedeldning, då kan du kontakta bygg- och miljökontoret via klagomålsanmälan här nedan.

När anmälan har inkommit till bygg- och miljökontoret registreras den och tilldelas sedan en handläggare.

Senast uppdaterad: 19 juni 2023