Hitta bostad

I Upplands Väsby finns bostäder med olika upplåtelseformer som hyreslägenheter, bostadsrätter och äganderätter. Kommunen förmedlar dock inga bostadslägenheter. Söker du en hyresrätt kan du ta kontakt med det kommunala bolaget Väsbyhem.

I Upplands Väsby finns ingen kommunal bostadsförmedling. Istället finns ett kommunalt bostadsbolag som heter Väsbyhem.

I Upplands Väsby finns det flera olika hyresvärdar. Här finns Väsbyhem och ett antal privata bolag.