Avgifter, regler och abonnemang

Här finns information om de avgifter, regler och abonnemang som vi har i Upplands Väsby. Genom att logga in på Mina sidor kan du läsa om de kostnader som rör ditt avfall. Kostnaden är bundet till din boendeform eller verksamhet. Längst ner finns information för dig som vill göra uppehåll i hämtningen av avfall eller vill läsa mer om föreskrifterna.

Gratis tvätt av matavfallskärl

Kommunen erbjuder gratis tvätt av matavfallskärl en gång per år. Du som också vill ha ditt restavfallskärl tvättat vid samma tillfälle kan beställa detta för 150 kronor senast den 23 augusti.

Läs mer om kärltvätt

Abonnemang

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för hämtning av avfall. Du betalar alltid en grundavgift och en tömningsavgift.

Dina hämtningar ser olika ut beroende på om du bor i villa, radhus eller lägenhet. Du som bor i villa eller radhus har ett eget abonnemang som du betalar själv. Om du bor i lägenhet ingår oftast sophämtningen i din hyra eller avgift.

Hämtningar och tömningsdagar

Ditt avfall hämtas mellan klockan 06.00 och 21.00. Det är sällan hämtningar sker kvällstid. Det kan hända att hämtningen blir försenad. Därför är det bra att vänta med att anmäla uteblivna hämtningar till dagen efter. Låt dina kärl stå kvar utdragna tills att de är tömda.

Mer information om de olika hämtningarna och kostnaderna för abonnemangen finns i e-tjänsten Mina sidor. Du loggar in i e-tjänsten med ditt Bank-id eller kundnummer. Ditt kundnummer finns på din faktura.

På Mina sidor kan du bland annat:

 • få reda på just din tömningsdag.
 • ändra abonnemang för dina för mat- och restavfallshämtningar.
 • beställa extratjänster.

Du kan också kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt för att få hjälp med de olika tjänsterna som vi har.

Kontakta Väsby Direkt

Abonnemang

Ditt abonnemang består av två delar. Fasta grundavgifter och rörlig tömningsavgift.

Grundavgift

Grundavgifterna betalar du oavsett vilket abonnemang du väljer. Det är en grundavgift för det som kallas kommunalt avfall och en grundavgift för förpackningsavfallet.

Dessa avgifter gäller mellan 1 januari till 31 december, 2024.

Grundavgifter för en- och tvåbostadshus, 2024

Pris

Grundavgift kommunalt avfall

1500 kr/år

Grundavgift förpackningsinsamling

190 kr/år

Tömningsavgift

Hur mycket du betalar beror på hur ofta dina soptunnor töms. Du kan välja att ha tömning av restavfallet varje, varannan och var fjärde eller var åttonde vecka. För matavfallet väljer du tömning varje eller varannan vecka.

Hämtningsavgifter för restavfall 2024

Hämtning av restavfall kostar 40 kronor per gång (140 och 190-liters kärl). Du kan välja abonnemang med olika hämtningsfrekvenser. I Upplands Väsby har vi dessa hämtningsfrekvenser:

 • hämtning varje vecka (52 gånger)
 • hämtning varannan vecka (26 gånger)
 • hämtning var fjärde vecka (13 gånger)
 • hämtning var åttonde vecka (6 eller 7 gånger).

Hämtningsavgifter för matavfall 2024

Hämtning av matavfall kostar 25 kronor per gång för ett 140-liters kärl. Du kan välja abonnemang med hämtning olika ofta. I Upplands Väsby kan du välja mellan:

 • hämtning varje vecka
 • hämtning varannan vecka.

Under sommarmånaderna får alla som har hämtning av matavfallet veckohämtning utan extra kostnad. Du får då hämtning varje vecka istället för varannan vecka. Du behöver inte beställa denna tjänst.

 

Har du hämtning varannan vecka får du tre extra hämtningar gratis per år. Du beställer extra hämtningar när du har behov av dem. Matavfallet hämtas då samma veckodag som du vanligen har hämtning, men inte samma vecka. Du kan beställa extra hämtningar genom e-tjänsten Mina sidor eller genom att kontakta Väsby Direkt.

 

Gratis kärltvätt varje år för matavfallskärlen.

Exempel på hämtningsavgifter inklusive grundavgifter

Avfallstyp

Hämtningsfrekvens

Pris

Restavfall
Matavfall

Varje vecka
Varannan vecka

4230 kr per år

Restavfall
Matavfall

Varannan vecka
Varannan vecka

3190 kr per år

Restavfall
Matavfall

Var fjärde vecka
Varannan vecka

2670 kr per år

Restavfall
Matavfall

Var åttonde vecka
Varannan vecka

2410 kr per år

Restavfall med godkänd kompost

Var fjärde vecka

2020 kr per år

Tilläggstjänster 2024

Tilläggstjänst

Pris

Övrigt

Trädgårdsavfall i bunt eller säck

370 kronor per kubikmeter

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i storsäck 2 kubikmeter

Från 430 kronor per säck + behandlingsavgift

Beställs via Väsby Direkt

Fallfrukt i storsäck 1 kubikmeter

510 kronor per säck

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i container

från 1355 kronor per container

Beställs via Väsby Direkt

Hämtning av löst grovavfall

315 kronor per kubikmeter

Beställs via Väsby Direkt

Extra hämtning utöver ovan av ett 190 liters kärl

150 kronor per kärl

Beställs via Väsby Direkt

Extra hämtning utöver ovan (matavfall)

135 kronor per kärl

Beställs via Väsby Direkt

Dela kärl med din granne

Om du bara har lite avfall kan du dela både rest- och/eller matavfallskärl med dina grannar. Varje hushåll betalar sin egen grundavgift men ni delar på tömningsavgiften.

Blankett för att dela restavfallskärl med din granne Pdf, 141 kB.

Blankett för att dela matavfallskärl med din granne Pdf, 141 kB.

Kärltvätt

En gång per år erbjuder kommunen gratis tvätt av alla matavfallskärl i kommunen. Det finns också möjlighet att beställa tvätt av restavfallskärl under samma period.

 

Information om kärltvätt

Abonnemang

För dig som bor i flerbostadshus så ingår sophämtningen i din hyra eller avgift. I din hyra eller avgift ingår att du har tillgång till alla SÖRAB:s återvinningscentraler och den mobila återvinningscentralen. Det är din hyresvärd eller styrelsen i din bostadsrättsförening som beställer extra hämtningar, gör ändringar i era abonnemang och liknande.

Regler

Enligt Avfallsförordningen är du skyldig att sortera och göra dig av med dina sopor på rätt sätt. I ditt soprum får du bara lägga det som det finns behållare för. Kontakta din hyresvärd eller styrelsen i din bostadsrättsförening om du inte har möjlighet att sopsortera i ditt miljörum men vill börja göra det.

Felsorteringsavgift

När avfall sorteras fel debiteras en avgift på 2000 kronor utöver kostnaden för hämtningen. Som felsorterat avfall räknas till exempel om elavfall eller farligt avfall lämnas i restavfallet. Förpackat matavfall i restavfallet räknas också som felsortering.

Grundavgifter för fritidshus 2024

Grundavgift

Pris

Grundavgift kommunalt avfall

750 kronor per år

Grundavgift förpackningsinsamling

190 kronor per år

Tömningsavgifter 2024

Pris

Restavfall 7, 13 eller 26 tömningar/år

40 kronor per tömning

Matavfall (Man betalar för för 7,13 eller 26 tömningar per år, men får kostnadsfritt veckotömning över sommaren, så det blir i praktiken fler tömningar)

25 kronor per tömning

Tilläggstjänster

Det här är tjänster som vi erbjuder men som inte ingår i din grundavgift. Du kommer få betala en extrakostnad för dessa.

Tilläggstjänster 2024

Tilläggstjänst

Pris

Övrigt

Trädgårdsavfall i bunt eller säck

370 kronor per kubikmeter

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i storsäck 2 kubikmeter

Från 430 kronor per säck + behandlingsavgift

Beställs via Väsby Direkt

Fallfrukt i storsäck 1 kubikmeter

475 kronor per säck

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i engångscontainer (behandlingsavgift tillkommer)

Från 1355 kronor per container

Beställs via Väsby Direkt

Hämtning av löst grovavfall

315 kronor per kubikmeter

Beställs via Väsby Direkt

Förbered dig på tömning

Här finns några saker du ska tänka på inför en tömning:

 • Soptunnan ska stå vid vägen senast 06.00 dagen avfallet ska hämtas. Ställ gärna ut den kvällen innan.
 • Det måste gå att stänga locket helt. Vi kan inte hämta överfulla eller för tunga soptunnor.
 • Det är viktigt att vi tar hand om varandra och skottar och sandar för att förhindra personskada. Chauffören kan halka och göra sig illa om det är halt eller inte skottat.
 • Hämtningsplatsen för ditt kärl ska hållas fritt från växtlighet genom att hålla träd och buskar trimmade. För att vi ska kunna hämta upp kärlet får inte träd och grenar hänga över eller ligga på kärlen.
 • Kärlet måste stå fritt från andra hinder för att vi ska kunna tömma ditt kärl.

Felsorteringsavgift

Om annat avfall än det som behållaren är avsedd för läggs i behållare har kommunen rätt att ta ut en sorteringsavgift.  

Felsorteringsavgiften debiteras utöver kostnaden för hämtningen och är 275 kronor. Mer information om ditt ansvar hittar du i avfallsföreskrifterna.

Kommunens avfallsföreskrifter 2024 Pdf, 1 MB.

Välkommen till Upplands Väsby!

 

Flyttar du in i en villa eller ett radhus behöver du starta ett nytt avfallsabonnemang. Det gör du lättast i vår e-tjänst, Mina sidor. För att använda e-tjänsten måste du ha ett BankID, när du fått ett kundnummer kan du istället använda det.

Du kan också beställa ett nytt abonnemang genom att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Kontakta Väsby Direkt

Dessa avgifter gäller mellan 1 januari till 31 december, 2024.

Grundavgifter för en- och tvåbostadshus, 2024

Pris

Grundavgift kommunalt avfall

1500 kr/år

Grundavgift förpackningsinsamling

190 kr/år

Tilläggstjänster

Detta är tjänster som vi erbjuder men som inte ingår i dina ordinarie hämtveckor.

Tilläggstjänster 2024

Behållare

Pris

Övrigt

Trädgårdsavfall i bunt eller säck

370 kronor/kubikmeter

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i storsäck 2 kubikmeter

Från 430 kronor per säck + behandlingsavgift

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i container

Från 1355 kronor per container

Beställs via Väsby Direkt

Hämtning av löst grovavfall

315 kronor per kubikmeter

Beställs via Väsby Direkt

Extra hämtning utöver ovan av ett 190 liters kärl

150 kronor per kärl

Beställs via Väsby Direkt

Extra hämtning utöver ovan (matavfall)

135 kronor per kärl

Beställs via Väsby Direkt

Fallfrukt i storsäck 1 kubikmeter

510 kronor per säck

Beställs via Väsby Direkt

*Hämtning på ordinare hämtdag men mellan dina ordinarie hämtveckor.

Tilläggstjänster

Detta är tjänster som vi erbjuder men som inte ingår i din grundavgift.

* Under sommarmånaderna kan du beställa extra veckohämtningar av matavfall. Du får hämtning varje vecka istället för varannan vecka. Avgiften gäller för samtliga sommarmånader, juni, juli och augusti. Denna tjänst måste beställas i förväg och du gör det genom att ringa Väsby direkt

Under sommarmånaderna kan du beställa extra veckohämtningar av matavfall. Du får hämtning varje vecka istället för varannan vecka. Avgiften gäller för samtliga sommarmånader, juni, juli och augusti. Denna tjänst måste beställas i förväg och du gör det genom att ringa Väsby direkt

Grundavgift

Alla företag och verksamheter ska betala grundavgifter för sophämtningen. Hyr ni lokal ingår ofta grundavgiften i hyran.

Grundavgift

Grundavgift 2024


Grundavgift

1020 kronor per verksamhet

Abonnemang

Ni kan välja att få restavfallet hämtat en, två eller tre gånger i veckan. Matavfallet kan hämtas varje, eller på begäran, två gånger per vecka. Glesare hämtning kräver dispens.

Restavfall

Restavfallet ska endast innehålla brännbart avfall som inte går att materialåtervinna. Restavfallet ska alltså inte innehålla:

 • förpackningar
 • returpapper
 • elavfall
 • farligt avfall
 • icke-brännbart avfall
 • vätskor
 • matavfall.
Priser för hämtning av restavfall 2024

Behållare

Kr/hämtningstillfälle

Behandlingsavgift

Komprimator och stationära sopsugar

1470 kronor per behållare

1625 kronor per ton

Restavfall i säck från soprum

360 kronor kubikmeter

Ingår i hämtningsavgiften

660 liter restavfall (fritt från förpackningar, matavfall och returpapper)

150 kronor per kärl

Ingår i hämtningsavgiften

370 liter restavfall (fritt från förpackningar, matavfall och returpapper

102,50 kronor per kärl

Ingår i hämtningsavgiften

Priser för hämtning och behandling av matavfall 2024

Behållare

Kr/hämtningstillfälle

Behandlingsavgift

Hämtning av matavfall i 140 liters-kärl

40 kronor per kärl

50 kronor per ton

Hämtning av matavfall i tank upp till 1mᵌ

650 kronor

50 kronor per ton

För varje tillkommande mᵌ i tank

115 kronor per kubikmeter

50 kronor per ton

Grovavfall

Kommunen erbjuder abonnemang för grovavfall i 660 liters-kärl och 1000 liters-kärl.

Priser för hämtning av grovavfall 2024

Kärlstorlek

Pris per kärl och hämtningstillfälle

660 liters-kärl

250 kronor

1000 liters-kärl

305 kronor

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är tjänster som kommunen erbjuder som ni betalar extra för.

Priser för tilläggstjänster 2024

Tilläggstjänst

Pris

Extra hämtning av restavfall

Ordinarie hämtningsavgift + 250 kronor per kärl

Extra hämtning av grovavfall

Ordinarie hämtningsavgift + 380 kronor per kärl

Betalsäckar (10x160 liter)

675 kronor

Farligt avfall

Farligt avfall som uppkommer i verksamheten kan hämtas av valfri entreprenör eller lämnas på SÖRAB:s återvinningscentraler mot betalning.

Mer information om farligt avfall på SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Regler

Du som verksamhetsutövare är skyldig att hantera avfallet som uppkommer i verksamheten på rätt sätt. Avfallet får inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön och ni ska underlätta återvinning och miljösäker hantering.

 

Du är också skyldig att utforma hämtningsplatsen för era sopor så att det uppfyller kraven för en bra arbetsmiljö. Platsen ska bland annat vara ordentligt belyst och gå att rengöra.

 

Mer information om vilket ansvar som du som verksamhetsutövare har finns i kommunens avfallsföreskrifter.

Kommunens avfallsföreskrifter 2024 Pdf, 1 MB.

Felsorteringsavgift

Vid felsortering av avfall debiteras en avgift på 2000 kr utöver kostnaden för hämtningen. Som felsorterat avfall räknas exempelvis elavfall eller farligt avfall i restavfallet. Förpackat matavfall eller plast i matavfallet räknas också som felsortering.

Lagar, föreskrifter och regler

Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning. I Upplands Väsby består den av två delar: de lokala avfallsföreskrifterna och avfallsplanen.

Avfallsföreskrifterna

Här beskrivs hur avfall ska hanteras och tas om hand i Upplands Väsby. Till avfallsföreskrifterna hör också tillämpningsanvisningar. De innehåller förtydliganden, kompletteringar och kommentarer till föreskrifterna.


Föreskrifter och avfallstaxa finns på sidan regler och styrande dokument, under fliken Bygga, bo och miljö.

Regler och styrande dokument Länk till annan webbplats.

Avfallsplanen

Avfallsplanen är gemensam med de andra SÖRAB-kommunerna. En ny avfallsplan gäller från år 2021 till år 2032.

Information om avfallsplanen på SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Mer om avfallsplanen på kommunens webbplats

Avfallshandboken

Avfallshandboken är viktig för dig som ska planera och utforma ytor för avfallshantering. Här kan du hitta vilka krav och riktlinjer som gäller i kommunen. Här finns också tips och råd för att bidra till en så god avfallshantering som möjligt. Det finns också en introduktion i lagar och ansvar i olika typer av insamlingssystem.
Avfallshandboken Pdf, 4 MB.

Om du har gemensama restavfallshämtningar med din granne

Om ni är flera som delar på kärl kan du som enskild delägare inte beviljas dispens. Så länge bostaden eller fastigheten används måste ni ha restavfallshämtning och latrin- och slamtömning.

Senast uppdaterad: 31 maj 2024