Avfallshantering för fastighetsägare och samfälligheter

Som fastighetsägare, fastighetsvärd, styrelseordförande i BRF eller samfällighet ansvarar du för att boende och verksamheter i din fastighet kan sortera ut sitt avfall. Här finner du nödvändig information om den kommunala avfallshanteringen och aktuella frågor som berör insamlingen i din fastighet.

Från och med 2027 måste alla hushåll ha en fastighetsnära insamling av förpackningar.

Avfallstjänster för fastighetsägare av flerbostadshus samt för samfälligheter.

Sorteringsguider, skyltar och övrigt informationsmaterial som du kan beställa eller ladda ner.

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för restavfall. Det finns också andra abonnemang som ni kan skaffa.

Alla kommuner måste ha en renhållningsordning. I Upplands Väsby består den av två delar: de lokala avfallsföreskrifterna och avfallsplanen.

Det finns några saker som du som fastighetsägare eller hyresvärd ska tänka på inför en tömning.