Källsortering och återvinning

Här kan du läsa mer om hur du kan göra ditt avfall till en resurs för miljön. Du hittar information om återvinningscentraler och hur du kan anmäla dig till matavfallsinsamlingen.

Här kan du läsa om hur du få ditt matavfall att bidra till det naturliga kretsloppet. Det finns information om vad du kan sortera ut för att blir biogas.

I Upplands Väsby finns det en återvinningscentral i Smedby och en mobil återvinningscentral som besöker några olika platser.

Det är inte alltid lätt att veta hur man ska sortera sina sopor. Här kan du läsa hur du kan sortera ut ditt restavfall.

Ungefär hälften av det avfall som kommer från ett hushåll kan komposteras. Genom att kompostera ditt avfall kan du omvandla det till näringsrik gödning.

Här kan du läsa om textilinsamlingen i Upplands Väsby och se var du kan lämna dina textilier.

Här kan du läsa om återvinning av tidningar och returpapper i Upplands Väsby. Du lämnar förpackningar för återvinning på en återvinningsstation.

Tips för hur du lever mer hållbart. Här hittar du också Väsby hållbarhetsguide.