Vilket stöd kan man få?

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om olika former av stöd. Exempel kan vara stöd i hemmet eller möjlighet att delta i en daglig verksamhet eller sysselsättning.

När du har ansökt om stöd i form av en så kallad insats så utreder en biståndshandläggare eller LSS-handläggare din rätt till insatsen.

Som grund till vilka insatser som beviljas finns både socialtjänstlagen och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Senast uppdaterad: 8 maj 2024